Informace o mobilním oplocení HELP:

 • zajištění staveniště, kulturní akce, ochrana před cizími osobami, ochrana třetích osob proti úrazu
 • originální plotové dílce (žádné " domácí " provedení)
 • ruzné druhy oplocení (vysoké, nízké, nášlapné bariéry, koridory)
 • rychlá a snadná montáž, demontáž
 • možnost zakrytí geotextílií
 • vsazení do betonových patek (proti převrácení)
 • jednotlivé dílce jsou dohromady spojeny sponami (proti převrácení)
 • certifikát kvality

Typy mobilního oplocení:

 • NÍZKÉ OPLOCENÍ HELP 2,5 x 1,2m
 • VYSOKÉ OPLOCENÍ HELP 3,5 x 2,0m
 • BETONOVÁ PATKA 38kg

Možnost pronájmu mobilního oplocení HELP:

Krátkodobý pronájem: kulturně - společenské akce
Dlouhodobý pronájem: stavby

Nášlapné bariéry

 • NÁŠLAPNÉ BARIÉRY HELP 1,0 x 1,2m

slouží jako ochrana účinkujících před davem

Vstupní koridory

 • slouží k usměrnění davu při vstupu, lze vytvořit více vstupních koridorů