Mobilní WC

Informace o mobilních toaletách HELP
  • levné, rychlé a bezstarostné řešení tam, kde nelze využít připojeni na vodu a odpad
  • odlišná vybavenost jednotlivých mobilních wc (STANDARD, PÁRTY, HANDI)
  • umístění lze provést libovolně s ohledem na délku sací hadice servisního vozidla
  • na shromažďování fekálií je dostatečně velká nádrž o objemu 260 l
  • fekálie jsou neutralizovány bezpečným sanitárním roztokem, který pohltí zápach
  • všechna pronajímaná wc mají potřebný certifikát kvality
  • komplexní zajištění akcí a staveniště
  • NON STOP služba
Možnost pronájmu mobilních WC/Toalet:

Dlouhodobý pronájem (1 měsíc a více, min. však 1 měsíc)
Veškeré informace o cenách na dotaz.
V ceně je zahrnuta doprava, pojištění, instalace na místo, příprava na první použití, servis 1x týdně, likvidace fekálií na ČOV, odvoz toalety po skončení pronájmu.

Krátkodobý pronájem (1 -7 dnů včetně)
Veškeré informace o cenách na dotaz.
V ceně je zahrnuto pojištění, instalace na místo, příprava na první použití, likvidace fekálií na ČOV.