Mobilní oplocení

Informace o mobilním oplocení HELP:
 • zajištění staveniště, kulturní akce, ochrana před cizími osobami, ochrana třetích osob proti úrazu
 • originální plotové dílce (žádné ' domácí ' provedení)
 • ruzné druhy oplocení (vysoké, nízké, nášlapné bariéry, koridory)
 • rychlá a snadná montáž, demontáž
 • možnost zakrytí geotextílií
 • vsazení do betonových patek (proti převrácení)
 • jednotlivé dílce jsou dohromady spojeny sponami (proti převrácení)
 • certifikát kvality
Typy mobilního oplocení:
 • NÍZKÉ OPLOCENÍ HELP 2,5 x 1,2m
 • VYSOKÉ OPLOCENÍ HELP 3,5 x 2,0m
 • BETONOVÁ PATKA 38kg
 • SPONA
Možnost pronájmu mobilního oplocení HELP:
 • Krátkodobý pronájem: kulturně - společenské akce
 • Dlouhodobý pronájem: stavby